KKNTS Incasso

Het succesvol beheren van uw debiteurenbeleid helpt u als ondernemer zicht te krijgen in waar u aan toe bent.

KKNTS biedt een fullservice pakket waarmee binnen het kader van de wet, alle stappen worden genomen, om uw vorderingen veilig te stellen.

Meer weten?

Uw financiŽle zorgen uit handen

Door een zorgvuldige en volledige aanpak wordt vanuit KKNTS alle stappen gezet om het incasseren van uw vordering te te realiseren. Per project wordt afgewogen welke middelen hiervoor wenselijk zijn waarna deze in overleg met u worden toegepast. 

Incassowetgeving 2013

Op 13 maart 2012 is het wetsvoorstel Normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer aangenomen (bron). Deze regelgeving vormt de rode draad voor de eerste fase van van het vorderingstraject.

Gerechtelijke stappen

Indien de betaling uitblijft kan via de rechter betaling afgedwongen worden. Hierbij wordt via een dagvaarding de debiteur opgeroepen. De zaak wordt voorgelegd aan een (kanton)rechter. Wanneer de debiteur een executoriale titel, zoals een vonnis of een notariŽle akte is gewezen, niet voldoet aan het bevel, kan de gerechtsdeurwaarder executoriale maatregelen nemen om de debiteur te dwingen tot uitvoer van de veroordeling.


Contact met KKNTS

Wij reageren altijd uiterlijk de volgende werkdag.